WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

कविता मराठी जीवन | Marathi Kavita on Life


या पोस्टमध्ये आपल्या जीवनाच्या विचारांचे एक संग्रहण करणारी कविता मराठी जीवन, चारोळी, आणि संग्रह लिहिलेल्या आहेत, ज्यांनी जीवनातील अनुभवांची आवृत्ती केली आहे. त्या कवितांमध्ये प्रत्येक व्यक्तीचे आयुष्यातील सुख, दुःख, आनंद, प्रेम असे विविध भावना आणि अनुभव साक्षात्कार केले जाते. येथे प्रत्येकजण आपल्या आयुष्यातील एक अंश असताना आणि त्यातील विविधता अनुभवून, त्यांचं श्रेय देताना किंवा त्यांची मदत करताना जीवनातील विभिन्न मार्गांमध्ये मदत करणारी कविता आहे.

कवितांतर्गत एक विशेष माहिती आहे जी हृदय आणि मनाला सर्वात मोहक मार्गांच्या सहार्याने स्पर्श करू शकते. इमाजिन करा कि शब्द एका सुंदर संगीतसोहळ्यातील सर्व संगीतकारांनी साजगात एकत्र केलेले आहे, तुमच्या मनात चित्रे रंगवतात आणि तुमच्या आत्म्यात खोलवर भावना जागृत करतात. कवितेत क्षण, भावना आणि कल्पना कॅप्चर करण्याची अद्वितीय शक्ती आहे, त्यांना एखाद्या मौल्यवान स्नॅपशॉटप्रमाणे वेळेत गोठवते. काही काळजीपूर्वक निवडलेल्या शब्दांमध्ये ते आपल्याला हसवू शकतात, रडवू शकतात, प्रतिबिंबित करू शकतात आणि स्वप्न पाहू शकतात.

कविता आपल्याला जगाला वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहण्यास मदत करतात, आपल्या कल्पनाशक्तीला प्रज्वलित करतात आणि वरवर असंबंधित गोष्टींमधील संबंध निर्माण करतात. लहरी यमक असो किंवा हृदयस्पर्शी श्लोक असो, कविता ही सर्जनशीलतेचा खजिना आहे जी आपल्याला भाषेच्या सौंदर्याची आणि सामर्थ्याची आठवण करून देते. या ब्लॉग पोस्टमध्ये, आपण कवितांच्या अद्भुत जगात डुबकी मारूया आणि आपल्या लक्षात येण्यापेक्षा त्या का महत्त्वाच्या का आहेत याची मंत्रमुग्ध करणारी कारणे शोधूया.

कविता मराठी जीवन | Heart Touching Marathi Kavita on Life 

दुःख तर प्रत्येकाच्याच नशिबात लिहिलं असते. 😔

पण प्रत्येकाच्या त्या दुःखाला सामोरे जाण्याची, 😌

ते दुःख पचवून घेण्याची पद्धत वेगवेगळी असते. 🔄

जो व्यक्ती त्याच्या दुःखाचा जास्त विचार करतो आणि

सतत त्या दुःखाला बिलघून राहतो त्याला त्या दुःखाचा खूप त्रास होतो. 😓

म्हणून तू किती मोठी आहे आणि त्याची मर्यादा ठरवणे हे ही आपल्याच हातात असते. 🤲

म्हणून सर्व दुःख विसरून हे आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करा… 🌈

कारण हे आयुष्य आपल्याला एकदाच मिळते

आयुष्य खूप सुंदर आहे, फक्त तुम्ही ते जगायला शिका …. 🌟

कविता मराठी जीवन | Heart Touching Marathi Kavita on Life 

जीवन खूप अवघड असतं, 😓

शाळा शिकतांना जो विचार केला जीवन तेव्हढ सोप्प नसतं, 🤔

जीवन जगण्यासाठी अनुभव लागतं, 🌍

आपण जीवनात जे काही करतो कधी कधी ते चुकीचं वाटतं. ❌

अनुभव हा पुस्तकात वाचून मिळत नाही तरी तो स्वतः अनुभवायचा असतो, 📖

जेव्हा आपण काही करतो त्या मध्ये आपण हारतो किंवा जिकतो

त्या साठी जे मेहनत लागली त्यालाच आपण अनुभव म्हणतो. 💪🏼

दगडालाही पाझर फुटावे, एवढे वारे तू झेलला असशील 🏔️

पाठीवरती संघर्षाच्या काठीने, कितीही मार तू पेलला असशील ⚔️

तरी खचून मित्रा जाऊ नको, प्रयत्न करायचं तू सोडू नको 🤝

काटेरी तुझ्या वाटांवरती, चालतांना काटेही रुतले असतील 🚶‍♂️

रुतून रुतून काटे मित्रा, तुझे पाय ही रक्ताळले असतील 💔

तरी थकून मित्रा जाऊ नको, प्रयत्न करायचं तू सोडू नको 💪

वळणा – वळणांवरती तुझ्या, कित्येक मोड येतील 🔄

आपलीच माणसे असून तरी, कित्येकदा आड येतील 🛣️

तरी चालायचं मित्रा सोडू नको, प्रयत्न करायचं तू सोडू नको 🚀


प्रेरणादायी कविता मराठी,
प्रेरणादायी कविता हिंदी,
कविता मराठी मैत्री,
आयुष्यावर कविता,
मराठी कविता कुसुमाग्रज,
सुंदर कविता,
मराठी कविता प्रेमाच्या,
मराठी कविता निसर्ग,
कविता मराठी,
मराठी कविता संग्रह,
कविता मराठी जीवन | Marathi Kavita on Life

चालणारे दोन पाय किती विसंगत 👣

एक मागे असतो एक पुढे असतो 🔄

पुढच्या अभिमान नसतो 😌

मागच्याला अपमान नसतो 😇

कारण त्यांना माहिती असतं 🧠

क्षणात हे सारे बदलणार असतो ⏳

याचंच नाव जीवन असतं 🌟

याचंच नाव जीवन असतं 🌈

कविता मराठी जीवन | Heart Touching Marathi Kavita on Life 

चालता चालता तू, कितीतरी वेळा पडशील 🚶‍♂️

ठोकरा लागल्या वाटेत तर तू, अनेक वेळा अडशिल 💔

तरी कधीच मित्रा तू थांबू नको, प्रयत्न करायचं तू सोडू नको 🌟

वाटेतील ठोकरांमुळे तुला, असह्य अशा वेदना होतील 😢

अश्रू हि तुझ्या डोळ्यांमधूनी, आता आपसुकच यायला लागतील 💧

पण कधीच मित्रा तू रडु नको, प्रयत्न करायचं तू सोडू नको 💪

एकदा अपयश मिळेल तुला, यशाची हुलकावणी मिळेल 😞

प्रसंगी तुला हजारदा, अपयशाशी सामोरं जावं लागेल 🌧️

पण नशिबाला दोष मित्रा देऊ नको, प्रयत्न करायचं तू सोडू नको 🌈


यश म्हणजे काही भाजीपाला नाही, जो सहज तुझ्या पदरी पडेल 🌟

अनेक यातना भोगशील मित्रा, प्रसंगी मृत्युला पण झुंज द्यावी लागेल 💔

पण हरायचा विचार मित्रा करू नको, प्रयत्न करायचं तू सोडू नको 💪

यशाच्या शिखरावर जाशील तू, पण त्याला खूप वेळ द्यावं लागेल 🏔️

आणि वेळच आली तर, तुला अख्खं आयुष्य ही खर्ची घालावं लागेल 💸

पण धीर मित्रा सोडू नको, प्रयत्न करायचं तू सोडू नको 🚀

आयुष्य कसं असतं हे कोणाला माहिती नसत!!! ❓

पण ज्याला पण ज्याला माहित असत त्याचा जीवन नेहमी सुखी असत!! 😊

प्रत्येक वाटेवर दुःख असत पण हे माहित असतानाही

आपली वाट काढत चालणार त्या सुखाच्या वाटेकरी असतो!!! 🚶‍♂️🌈

वाट वाट जरी चुकीची असली तरी उद्देश मात्र खरे असणे आवश्यक असते!!! 💪

पण शक्यतो वाट अर्थात मार्ग नेहमी सत्य असला पाहिजे!!! 🛤️🌟

कविता मराठी जीवन | Heart Touching Marathi Kavita on Life 

जागोजागी मिळतील वैरी, त्यांना तू घाबरून जाऊ नको 😤

मन चंचल असलं जरी, तू ध्येयाचा विसर पडू देऊ नको 💭

जन्माला आलाच आहेस तर, काहीतरी असामान्य करून दाखव 🚀

सामान्य होऊन मरू नको, आयुष्य एकदाच मिळते

त्याला व्यर्थ तू जाऊ देऊ नको, तू जिंकशील आणि नक्कीच जिंकशील 🏆

फक्त प्रयत्न करायचं मित्रा तू सोडू नको, प्रयत्न करायचं तू सोडू नको…. 💪🌟

आयुष्यात जिंकाल तेव्हा असेच जिंका की जणू

विजयाची सवयच आहे,

हराल तेव्हा असे हारा की जणू सतत जिंकायचा

कंटाळा आल्याने गंमत म्हणून हरलो आहे 🏆🌟

कविता मराठी जीवन | Heart Touching Marathi Kavita on Life 

तुझी साथ असेल तर मला कुणाची भीती 😌

तुझ्या हसरा चेहर्‍यात माझं जीवन बीती 😊

लांब असून चंद्रासारखे महिना भरात मी आलो 🌙

कपाळावर धग धगणारा तुझा कुंकुम मी आलो ❤️

रात चांदणाची पौर्णिमेचा तो दिवस हाती 🌕

जग मग तो उंच आभाळ रंगले यौवन हाती 🌈

तुझ्या स्पर्शाने अंग माझे नवरत्नात हरले 💎

गेलो परत की मी आठवण तुझीच यायले 💭

लपंडाव हा सारखा सांरग तुझ्या भवती 🌺

स्वप्नात माझ्या आली वेली सुमनवन भवती 🌸

कविता मराठी जीवन | Heart Touching Marathi Kavita on Life 
कविता मराठी जीवन | Marathi Kavita on Life

आधार…

आधार असतो 🌳 आई-वडिळांचा म्हणून असतो 👨‍👩‍👧‍👦 काळ तो सुखाचा 🌞

गुरूजनांचा तो उपदेश खरा 🙏 शिक्षण घेऊन मिरवितो तुरा 📚

शिक्षण आधार ज्ञान वाढवितो 🧠 जगी संपन्नता आणि मान देतो 🌐

निसर्ग आधार सहजता देतो 🍃 नैसर्गिकतेचा धडा शिकवितो 🌊

आधार मित्रांचा आप्त मंडळींचा 🤝 प्रेम-स्नेहभाव वर्धमानतेचा ❤️📈

फस्त केली दुःखे 🌪️

सारी मी ताटातली ⛈️

नशीब पुन्हा पुन्हा 🔄

का बाढून जाते 🌧️

मी मांडली 🚶‍♀️

कुंडली डोळसपणे 👁️‍🗨️

आयुष्य अंधपणे 🌑

फाडून जाते 💔

कविता मराठी जीवन | Heart Touching Marathi Kavita on Life 

धुरामध्ये हरवलेलं बालपण आठवत राहतं 🧒

उंचावूनी हात मारलेली हाक ✋

हरवलेल्या ढगात हरवलेल्या झाडांत 🍃

काटलेला माग डोळ्यांत साठवत राहतं 👀

मोठे होत गेलो कक्षा रुंदावत गेल्या 🎓

क्षितीजे धुंडाळले स्वप्ने गुंडाळले तरी बालपणीच विमान गाठत राहतं 🚁

कविता मराठी जीवन | Heart Touching Marathi Kavita on Life 
कविता मराठी जीवन | Marathi Kavita on Life

साऱ्या जगाने अश्रू ढाळले होते 😢

आमच्या जवळी आम्ही ढाळताना 💔

कोणी नव्हते आमच्या जवळी दुःख हे आमचे माणूसघाणे 🌧️

नसे आवडे गर्दी त्यास पाहुनी एकांत 🚶

बिलगण्यास येते आमच्या जवळी 💔🌿

कविता मराठी जीवन | Heart Touching Marathi Kavita on Life 
कविता मराठी जीवन | Marathi Kavita on Life

मन हलक असावं

पण हलकट नको 😌

सर्यातूनी निसटता यावं

पण तेलकट नको 🚫

मन माती सारखं असावं

पण मातकट नको 🤲

मन खट्याळ असावं

पण वात्रट नको.. 🙅‍♂️

कविता मराठी जीवन | Heart Touching Marathi Kavita on Life 

निष्कर्ष | Conclusion

मित्रांनो, आपल्याला आयुष्यावर कविता मराठी जीवन, मराठीतील चारोळीत, आणि कवितांमध्ये हे जीवनाचे गंभीर आणि आपल्या हृदयाला स्पर्श करणारे विचार आपल्याला कसं वाटतील, हे खालील कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा.

Also, Read

एकतर्फी प्रेम कविता | One Side Love Poems

Leave a Comment