WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

शूर छत्रपती शिवाजी महाराज आरती | Proud Shivaji Maharaj Aarti

शूर छत्रपती शिवाजी महाराज यांची स्मृती आजही जगात जिवंत आहे. त्यांनी महाराष्ट्राला स्वार्थाच्या शक्तीप्रमाणात एकजुट करून खंडवा, राज्य स्थापन केली आणि ह्याच्या राज्याची संरचना करून त्याचे राज्य मानण्यात आले. त्यांचे यशगाथेचे उदाहरण आमच्या स्वतंत्र जीवनात एक आदर्शाचं स्थान ठेवतात.

त्यांच्या स्मृतींच्या नामांशी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरतीचे बोल समाविष्ट आहेत. आरतीच्या गीतांमध्ये शिवाजी महाराजांच्या शूरतेची, समर्पणशीलतेची आणि स्वाभिमानाची भावना समाविष्ट आहे. आपल्या शिवाजी महाराजांचे कार्य इतके उत्तुंग आहे की त्यांच्यापुढे कायम नतमस्तक व्हावेसे वाटते. छत्रपती शिवाजी महाराज हेआपल्याला देवासमान आहेत आणि त्यांना स्मरण करून त्यांच्याशी वंदन करण्याची आपणास आवश्यकता आहे. ही शिवाजी महाराज आरती आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांना आदर आणि स्मृतीसह नमस्कार करण्याची अद्भ करणारी आहे. जे जे शिवभक्त ही शिवाजी महाराज आरती वाचत आहेत त्यांनी जय शिवराय कंमेंट करा

छत्रपती शिवाजी महाराज: शिवगर्जना | Proud Shivgarjana In Marathi 2023

शिवाजी महाराज आरती | Shivaji Maharaj Aarti


शिवाजी महाराजांची आरती लिहून,
शिवाजी महाराजांची आरती डीजे,
Chhatrapati shivaji maharaj aarti lyrics,
Chhatrapati shivaji maharaj aarti marathi,
Shivaji maharaj aarti pdf,
शिवाजी महाराज आरती ,
Chhatrapati shivaji maharaj yanchi aarti,
Shivaji maharaj Aarti lata Mangeshkar,
shivaji maharaj aarti ,
shivaji maharaj aarti ,
shivaji maharaj aarti song,
शिवाजी महाराज आरती | Shivaji Maharaj Aarti

शिव शंकराचा तू अवतार
हाती घेउनी भवानी तलवार
नर राक्षसांचा करुणी संहार
धरणी मातेचा तू केला उद्धार

🙏👏👏👏🙏

हे, शिव शंकराचा तू अवतार
हाती घेउनी भवानी तलवार
नर राक्षसांचा करुणी संहार
धरणी मातेचा तू केला उद्धार

🙏👏👏👏🙏

जय देव, जय देव, जय शिवराया
आलो तवद्वारी आरती गाया
जय देव, जय देव, जय शिवराया
आलो तवद्वारी आरती गाया

🙏👏👏👏🙏

जय देव, जय देव, जय शिवराया
आलो तवद्वारी आरती गाया
जय देव, जय देव, जय शिवराया
आलो तवद्वारी आरती गाया

🙏👏👏👏🙏

नाथा, अनाथा तू सामर्थ्य वंत
मावळते बळ केले जीवंत
राजा, धिराजा, तू होऊनी संत
जाणता राजा तू योगी श्रीमंत

🙏👏👏👏🙏

नाथा, अनाथा, तू सामर्थ्य वंत
मावळते बळ केले जीवंत
राजा, धिराजा, तू होऊनी संत
जाणता राजा तू योगी श्रीमंत

🙏👏👏👏🙏

जय देव, जय देव, जय शिवराया
आलो तवद्वारी आरती गाया
जय देव, जय देव, जय शिवराया
आलो तवद्वारी आरती गाया

🙏👏👏👏🙏

जय देव, जय देव, जय शिवराया
आलो तवद्वारी आरती गाया
जय देव, जय देव, जय शिवराया
आलो तवद्वारी आरती गाया

🙏👏👏👏🙏

भक्ती, शक्ती, युक्तीचा अधिकारी

दुर्जन मर्दन, तूच सज्जन अतारि
युन नये.

🚩🚩🚩🚩🚩

मी शिवबा शिवारी

भक्ती, शक्ती, युक्तीचा अधिकारी

दर्जन मर्दन, तूच सज्जन अतारि
व या

मी शिवबा शिवारी

🙏👏👏👏🙏

जय देव, जय देव, जय शिवराया
आलो तवद्वारी आरती गाया
जय देव, जय देव, जय शिवराया
आलो तवद्वारी आरती गाया

🙏👏👏👏🙏

जय देव, जय देव, जय शिवराया
आलो तवद्वारी आरती गाया
जय देव, जय देव, जय शिवराया
आलो तवद्वारी आरती गाया

🙏👏👏👏🙏

हो, शिव शंकराचा तू अवतार
हाती घेउनी भवानी तलवार
नर राक्षसांचा करुणी संहार
धरणी मातेच्या तू केला उद्धार

🙏👏👏👏🙏

जय देव, जय देव, जय शिवराया
आलो तवद्वारी आरती गाया
जय देव, जय देव, जय शिवराया
आलो तवद्वारी आरती गाया

🙏👏👏👏🙏

जय देव, जय देव, जय शिवराया
आलो तवद्वारी आरती गाया

प्रौढ प्रताप पुरंदर

क्षत्रियकुलावतंस

सीवासनाधिश्वर

राजा धीराज

🙏👏👏👏🙏

श्री श्री श्री शिवछत्रपती शिवाजी महाराज की जय👑

🚩🚩🚩🚩🚩

शिवाजी महाराज आरती | Shivaji Maharaj Aarti

शिवाजी महाराज आरती

जयदेव जयदेव जय जय शिवराया !
या या अनन्य शरणा आर्यां ताराया !!धृ!!

🙏👏👏👏🙏

आर्यांच्या देशावरि म्लेंच्छांचा घाला।
आला आला सावध हो भूपाला।
सद् गदिता भूमाता दे तुज हाकेला।
करुणारव भेदुनि तव ऱ्हिदय न कां गेला?॥१॥

🙏👏👏👏🙏

श्री जगदंबा जीस्तव शुंभादिक भक्षी।
दशमुख मर्दुनी जी श्रीरघुवर संरक्षी।
ती पूता भूमाता म्लेंच्छाही छळतातुजविण शिवराया तिज कोण दुजा त्राता?॥२॥

🙏👏👏👏🙏

त्रस्त अम्हि दीन अम्हि शरण तुला आलो।
परवशतेच्या पाशी मरणोन्मुख झालो।
साधु परित्राणाया दुष्कृती नाशाया।
भगवन् भगवतगीता सार्थ कराया या ॥३॥

🙏👏👏👏🙏

ऐकुनिया आर्यांचा धावा गहिवरला।
करुणोक्ते स्वर्गी श्री शिवनृप गहिवरलादेशास्तव शिवनेरी घेई देहाला।
देशास्तव रायगडी ठेवी देहाला।

देशस्वातंत्र्याचा दाता जो झाला।
बोला तत् श्रीमत्शिवनृप् की जय बोला ॥४॥

🙏👏👏👏🙏

बोला शिवाजी महाराज की … जय !!

🚩🚩🚩🚩🚩

शिवाजी महाराज आरती | Shivaji Maharaj Aarti

शिवाजी महाराजांची आरती व्हिडिओ

FAQs

शिवाजी महाराज आरती काय आहे?

शिवाजी महाराजांना स्तुती करण्यासाठी गाजलेली एक विशेष गीत असे शिवाजी महाराज आरती म्हणतात. या आरतीत आम्ही शिवाजी महाराजांच्या जीवनाच्या उत्कृष्ट कार्यांची स्तुती करतो.

शिवाजी महाराज आरती कधी गायली जाते?

शिवाजी महाराज आरती सदाच्या श्रद्धेसह रात्रीच्या ९ वाजता वाचली जाते.

शिवाजी महाराज आरतीमध्ये कोणत्या उपकरणांचा वापर झाला जातो?

शिवाजी महाराज आरती वाचताना, टाळ वाजविले जाते, झांज वाजविले जाते आणि पेटीली भाजणी वापरली जाते.

शेवटचे शब्द

शिवशंकराच्या उत्साहाने गायलेली ही Shivaji Maharaj Aarti आमच्या मनातली शिवजयंतीची आदर्श चित्रकार आहे. त्यांच्या महाराजांच्या यशगाथेचे स्मरण अमर होऊ द्यायला ह्या शिवाजी महाराज आरतीचा अर्थ आहे.

ह्या शिवाजी महाराज आरतीचे बोल आमच्या हृदयाला समृद्ध करतात. आपण Shivaji Maharaj Aarti गावून आपल्या महाराजांना वंदन करण्यासाठी तत्पर आहोत असं आमचे विश्वास आहे.

याची संपूर्ण शिवाजी महाराज आरती आपल्याला शिवजयंतीची आनंदाची अनुभूती देते आणि त्याच्याशी तपासण्यासाठी समर्थ बनवते. तसेच, आम्ही याचा अभिप्राय समजून आपल्या शब्दांत जय शिवराय म्हणून टिपण्या द्यायला आवश्यकता आहे.

आपण याच्यावर कंमेंट देऊन आपले विचार सांगण्याची पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. जय शिवराय!

जे जे शिवभक्त ही Shivaji Maharaj Aarti वाचत आहेत त्यांनी जय शिवराय कंमेंट करा

शिवाजी महाराजांशी संबंधित अधिक लेख

Leave a Comment