WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Shri Shiv Stuti Marathi | श्रीशिवस्तुति भगवान शिवाचे शक्तिशाली स्तोत्र

जर तुम्ही भगवान शिवाचे भक्त असाल किंवा हिंदू धर्माच्या गूढ जगाचा शोध घेण्यात स्वारस्य असेल तर तुम्ही Shri Shiv Stuti Marathi बद्दल ऐकले असेल. हे एक लोकप्रिय Shri Shiv Stuti आहे जे बहुतेक वेळा हिंदू त्रिमूर्ती सर्वोच्च देव भगवान शिव यांच्या स्तुतीमध्ये पाठ केले जाते. या लेखात, आपण Shiv Stuti Marathi चा अर्थ आणि महत्त्व जाणून घेऊ आणि ते आपल्याला परमात्म्याच्या जवळ कसे आणू शकते हे जाणून घेऊ.

Shiv Stuti Marathi ही एक शक्तिशाली आणि पवित्र प्रार्थना आहे जी हिंदू धर्मातील सर्वात आदरणीय देवतांपैकी एक असलेल्या भगवान शिवाला समर्पित आहे. भगवान शिवाचा सन्मान करण्यासाठी आणि त्यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी प्रार्थना केली जाते. असे मानले जाते की भक्ती आणि प्रामाणिकपणाने शिवस्तुती मराठीचे पठण केल्याने एखाद्याच्या जीवनात गहन बदल घडून येतात.

शिवस्तुती | Shri Shiv Stuti Marathi

shiv stuti marathi , shiv stuti marathi pdf, shiv stuti in marathi, शिवस्तुती मराठी, शिव स्तुति मराठी, shivstuti marathi pdf, शिवस्तुती मराठी pdf, shiv stuti meaning in marathi, shiv stuti pdf marathi, shri shiv stuti marathi, shiv stuti pdf in marathi, शिवस्तुती मराठी अर्थ, महादेव स्तोत्र मराठी , marathi shiv stuti pdf, shivstuti marathi, shiva stuti marathi, शिव स्तुती मराठी, shiv stuti lyrics in marathi, shiva status, shiv stuti in marathi pdf, shivstuti in marathi, shiv stuti marathi meaning, भैरवनाथ आरती मराठी pdf, shankar stuti marathi , stuti meaning in marathi, shiv stuti marathi,
shiv stuti marathi pdf,
shiv stuti lyrics in marathi,
shiv stuti pdf in marathi,
stuti meaning in marathi,
shiva stuti odia pdf,
shiv stuti mantra,

shri shiv stuti,
shiv stuti shiv stuti,
Shri Shiv Stuti Marathi | श्रीशिवस्तुति भगवान शिवाचे शक्तिशाली स्तोत्र

कैलासराणा शिव चंद्रमौळी ।
फणींद्र माथा मुकुटीं झळाळी ।
कारुण्यसिंधू भवदुःखहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१॥

🚩🙏 🚩

रवींदुदानावल पूर्ण भाळीं ।
स्वतेज नेत्रीं तिमीरौघ जाळी ।
ब्रह्मांडधीशा मदनान्तकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२॥

🚩🙏 🚩

जटा विभूती उटि चंदनाची ।
कपालमाला प्रित गौतमीची ।
पंचानना विश्वनिवांतकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥३॥

🚩🙏 🚩

वैराग्य योगी शिव शूलपाणी ।
सदा समाधी निजबोधवाणी ।
उमानिवासा त्रिपुरान्तकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥४॥

🚩🙏 🚩

उदारमेरु पति शैलजेचा ।
श्रीविश्वनाथ म्हणती सुरांचा ।
दयानिधी तो गजचर्मधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥५॥

🚩🙏 🚩

ब्रह्मादि वंदी अमरादिनाथ ।
भुजंगमाला धरि सोमकांत ।
गंगा शिरी दोष महविदारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥६॥

🚩🙏 🚩

कपूरगौरी गिरीजा विराजे ।
हळाहळें कंठ निळाच साजे ।
दारिद्र्य दुःख स्मरणें निवारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥७॥

🚩🙏 🚩

स्मशानक्रीडा करिता सुखावे ।
तो देवचूडामणि कोण आहे ।
उदासमूर्ती जटाभस्मधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥८॥

🚩🙏 🚩

भूतादिनाथ अरि अंतकाचा ।
तो स्वामि माझा ध्वज शांभवाचा ।
राजा महेश बहुबाहुधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥९॥

🚩🙏 🚩

नंदी हराचा हर नंदिकेश ।
श्रीविश्वनाथ म्हणती सुरेश ।
सदाशिव व्यापक तापहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१०॥

🚩🙏 🚩

भयानक भीम विक्राळ नग्न ।
लीलाविनोदें करि काम भग्न ।
तो रुद्र विश्वंभर दक्ष मारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥११॥

🚩🙏 🚩

इच्छा हराची जग हे विशाळ ।
पाळी रची तो हरि ब्रह्मगोळ ।
उमापती भैरव विघ्नहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१२॥

🚩🙏 🚩

भागीरथीतीर सदा पवित्र ।
जेथें असे तारक ब्रह्ममंत्र ।
विश्वेश विश्वंभर त्रिनेत्रधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१३॥

🚩🙏 🚩

प्रयाग वेणी सकळा हराच्या ।
पदारविंदी वहाती हरीच्या ।
मंदाकिनी मंगल मोक्षकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१४॥

🚩🙏 🚩

कीर्ती हराची स्तुती बोलवेना ।
कैवल्यदाता मनुजा कळेना ।
एकाग्रनाथ विष अंगिकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१५॥

🚩🙏 🚩

सर्वांतरी व्यापक जो नियंता ।
तो प्राणलिंगाजवळी महंता ।
अंकी उमा ते गिरिरुपधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१६॥

🚩🙏 🚩

सदा तपस्वी असे कामधेनु ।
सदा सतेज शतकोटी भानू ।
गौरीपती जो सदा भस्मधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१७॥

🚩🙏 🚩

कर्पूरगौर स्मरल्या विसावा ।
चिंता हरी जो भजकां सदैवा ।
अंती स्वहितसुचना विचारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१८॥

🚩🙏 🚩

विरामकाळी विकळे शरीर ।
उदास चित्तीं न धरीच धीर ।
चिंतामणी चिंतनि चित्तहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१९॥

🚩🙏 🚩

सुखावसानीं सकळें सुखाची ।
दुःखावसानी टळती जगाचीं ।
देहावसानी धरणी थरारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२०॥

🚩🙏 🚩

अनुहतशब्द गगनी न माय ।
तिचेनि नादें भव शून्य होय ।
कथा निजांगे करुणा कुमारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२१॥

🚩🙏 🚩

शांतिस्वलीला वदनीं विलासे ।
ब्रह्मांडगोळीं असुनी न दिसे ।
भिल्ली भवानी शिवब्रह्मचारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२२॥

🚩🙏 🚩

पीतांबरें मंडित नाभि ज्याची ।
शोभा जडीत वरि किंकिणींची ।
श्रीवेददत्त दुरितान्तकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२३॥

🚩🙏 🚩

जिवाशिवांची जडली समाधी ।
विटला प्रपंचीं तुटली उपाधी ।
शुद्धस्वरे गर्जती वेद चारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२४॥

🚩🙏 🚩

निदान कुंभ भरला अभंग ।
पहा निजांगे शिव ज्योतिर्लिंग ।
गंभीर धीर सुरचक्रधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२५॥

🚩🙏 🚩

मंदार बिल्वें बकुलें सुवासी ।
माला पवित्र वहा शंकरासी ।
काशीपुरी भैरव विश्व तारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२६॥

🚩🙏 🚩

जाई जुई चंपक पुष्पजाती ।
शोभे गळा मालतिमाळ हातीं ।
प्रतापसूर्य शरचापधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२७॥

🚩🙏 🚩

अलक्ष्यमुद्रा श्रवणी प्रकाशे ।
संपूर्ण शोभा वदनीं विकासे ।
नेई सुपंथे भवपैलतारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२८॥

🚩🙏 🚩

नागेशनामा सकळां जिव्हाळा ।
मना जप रे शिवयंत्रमाळा ।
पंचाक्षरी ध्यानगुहा विहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२९॥

🚩🙏 🚩

एकान्ति ये रे गुरुराजस्वामी ।
चैतन्यरुपी शिव सूखनामी ।
शिणलों दयाळा बहुसाळ भारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥३०॥

🚩🙏 🚩

शास्त्राभ्यास नको व्रतें मख नका तीव्रें तपें ती नको ।
काळाचें भय मानसीं धरु नको दुष्टांस शंकू नका ।
ज्याचीया स्मरणें पतीत तरती तो शंभु सोडूं नको ॥३१॥

🚩🙏 🚩

Shri Shiv Stuti Marathi | श्रीशिवस्तुति भगवान शिवाचे शक्तिशाली स्तोत्र

शिवस्तुती मराठी व्हिडिओ | Shivstuti Marathi Video

शिवस्तुती मराठी व्हिडिओ | Shivstuti Marathi Video

शिवस्तुती मराठी समजून घेणे

शिवस्तुती मराठी हा श्लोकांचा संग्रह आहे जो भगवान शिवाच्या स्तुतीमध्ये पाठ केला जातो. प्रार्थना मराठीत बनलेली आहे, ही भाषा भारतातील महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बोलली जाते. शिव स्तुती मराठी ही हिंदू धार्मिक प्रथांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि सण, धार्मिक समारंभ आणि दैनंदिन पूजा यासह विविध प्रसंगी तिचे पठण केले जाते.

छत्रपती शिवाजी महाराज: शिवगर्जना

शिवस्तुती मराठीचे महत्व

शिवस्तुती मराठी ही एक शक्तिशाली प्रार्थना मानली जाते जी भगवान शिवाचे आशीर्वाद घेऊ शकते. प्रार्थनेत अडथळे दूर करण्याची, समृद्धी आणण्याची आणि भक्ताचे वाईट शक्तींपासून संरक्षण करण्याची शक्ती आहे असे मानले जाते. शिव स्तुती मराठीमध्ये बरे करण्याचे सामर्थ्य आहे आणि शारीरिक आणि मानसिक आजारांपासून बरे होण्यास मदत होते असे म्हटले जाते.

शिवस्तुती मराठीचे अर्थ | Shri Shiv Stuti Marathi Meaning

shiv stuti marathi , shiv stuti marathi pdf, shiv stuti in marathi, शिवस्तुती मराठी, शिव स्तुति मराठी, shivstuti marathi pdf, शिवस्तुती मराठी pdf, shiv stuti meaning in marathi, shiv stuti pdf marathi, shri shiv stuti marathi, shiv stuti pdf in marathi, शिवस्तुती मराठी अर्थ, महादेव स्तोत्र मराठी , marathi shiv stuti pdf, shivstuti marathi, shiva stuti marathi, शिव स्तुती मराठी, shiv stuti lyrics in marathi, shiva status, shiv stuti in marathi pdf, shivstuti in marathi, shiv stuti marathi meaning, भैरवनाथ आरती मराठी pdf, shankar stuti marathi , stuti meaning in marathi, shiv stuti marathi,
shiv stuti marathi pdf,
shiv stuti lyrics in marathi,
shiv stuti pdf in marathi,
stuti meaning in marathi,
shiva stuti odia pdf,
shiv stuti mantra,

shri shiv stuti,
shiv stuti shiv stuti,
शिवस्तुती मराठीचे अर्थ | Shri Shiv Stuti Marathi Meaning

कैलासराणा शिव चंद्रमौळी ।
फणींद्र माथा मुकुटीं झळाळी ।
कारुण्यसिंधू भवदुःखहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१॥

अर्थ: शिवाचा वास असलेला कैलासराज, जेथे तो चंद्रमौळी रूपात वसतो. त्याचे सिर फणींद्राच्या माथेवर तीळगांठी झळकते. तो कारुण्याचा समुद्र आहे जो भवदुःखांचे हारी झाले आहे. तुमच्या वीणेवर वाजवलेला शंभू असंख्य माणसांचे तार करतो.

🚩🙏🙏🙏🚩

रवींदुदानावल पूर्ण भाळीं ।
स्वतेज नेत्रीं तिमीरौघ जाळी ।
ब्रह्मांडधीशा मदनान्तकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२॥

अर्थ: सूर्यमंडळ तुझ्याकडून पूर्णपणे प्रकाशमान आहे, तुझ्या तेजस्वी नेत्रांमुळे अंधकार संपूर्ण दूर होते, तु ब्रह्मांडाचा शासक आणि मदनान्त हे संहार करणारा आहे, तुझ्या वीणेवर वाजवलेला शंभू कोण बचावला जाऊ शकतो.

🚩🙏🙏🙏🚩

जटा विभूती उटि चंदनाची ।
कपालमाला प्रित गौतमीची ।
पंचानना विश्वनिवांतकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥३॥

अर्थ: तुझ्या जटेची विभूती आणि चंदनाची गंध, तुझ्या प्रिय महादेवी गौतमीची कपाळ माला, तु विश्वाच्या नाशक व पंचानन आहे, तुझ्या वीणेवर वाजवलेला शंभू कोण बचावला जाऊ शकतो.

🚩🙏🙏🙏🚩

वैराग्य योगी शिव शूलपाणी ।
सदा समाधी निजबोधवाणी ।
उमानिवासा त्रिपुरान्तकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥४॥

अर्थ: तुझा नाम “वैराग्य योगी” आहे ज्याचा हात शूल धारण केलेला आहे, तु नित्य समाधीत राहून स्वतःच्या बोधावर ध्यान केलेला आहे, तुझ्या उमेच्या निवासाचा आहे आणि त्रिपुरासुराचा नाश करणारा आहे, तुझ्या वीणेवर वाजवलेला शंभू कोण बचावला जाऊ शकतो.

🚩🙏🙏🙏🚩

उदारमेरु पति शैलजेचा ।
श्रीविश्वनाथ म्हणती सुरांचा ।
दयानिधी तो गजचर्मधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥५॥

अर्थ: तुझ्या नावाचा “उदार मेरु पति” आहे, ज्याचा शैल उदार आणि मेरूपर्वत असून जो सुरांना विश्वनाथ म्हणून ओळखला जातो, तु दयानिधी आहे आणि हाथात गजरांची तुंबळ घालून धरतो, तुझ्या वाजविण्यावर वाजवलेला शंभू कोण बचावला जाऊ शकतो.

🚩🙏🙏🙏🚩

ब्रह्मादि वंदी अमरादिनाथ ।
भुजंगमाला धरि सोमकांत ।
गंगा शिरी दोष महविदारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥६॥

अर्थ: ब्रह्मा आदी देवतांचे नमस्कार करणारे अमरेश्वर शंकर, सोमनाथ नावाच्या भुजंगमाला धरणारे, गंगेच्या शिरावर राहणारे, दोष निवारण करणारे, महाविदारी महादेव, तुमच्या सोबत कोणी नाही.

🚩🙏🙏🙏🚩

कपूरगौरी गिरीजा विराजे ।
हळाहळें कंठ निळाच साजे ।
दारिद्र्य दुःख स्मरणें निवारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥७॥

अर्थ: “कपूरगौरी, गिरीजा तुमची उत्कट विराजते, जेथे तुमचं निळा वाकड़ा अतिशय चमकतो। दारिद्र्य आणि दुःख त्यांच्या स्मरणेसे दूर होतात, शंभु माझा कोण उद्धार करतो

🚩🙏🙏🙏🚩

स्मशानक्रीडा करिता सुखावे ।
तो देवचूडामणि कोण आहे ।
उदासमूर्ती जटाभस्मधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥८॥

अर्थ:स्मशानात क्रीडा करण्यासाठी सुख असेल तरी, तो देवचूडामणी होतो. उदासीन मूर्ती जटाभस्म धारण करणारा, तुझ्यावीण शंभू माझं कोण बचावेल?

🚩🙏🙏🙏🚩

भूतादिनाथ अरि अंतकाचा ।
तो स्वामि माझा ध्वज शांभवाचा ।
राजा महेश बहुबाहुधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥९॥

अर्थ:भूतादिनाथ अंतकाचा आहे, तो माझा स्वामी शंभुचा ध्वज धरतो. राजा महेश बहुबाहू धारी, तुमच्याविना शंभू, माझं कोण उद्धार करेल?

🚩🙏🙏🙏🚩

नंदी हराचा हर नंदिकेश ।
श्रीविश्वनाथ म्हणती सुरेश ।
सदाशिव व्यापक तापहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१०॥

अर्थ:नंदी हराचा हर, नंदीकेश, श्रीविश्वनाथ म्हणजे सुरेश. सदाशिव व्यापक तापहारी, तुझ्याविना शंभू, माझं कोण उद्धार करेल?

🚩🙏🙏🙏🚩

भयानक भीम विक्राळ नग्न ।
लीलाविनोदें करि काम भग्न ।
तो रुद्र विश्वंभर दक्ष मारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥११॥

अर्थ:भयानक, भीम, विक्रांत, नग्न, लीलाविनोदी रूपात काम भंग करणारा, तो रुद्र, विश्वंभर, दक्ष हारविणारा, तुझ्याविना शंभू, माझं कोण उद्धार करेल?

🚩🙏🙏🙏🚩

इच्छा हराची जग हे विशाळ ।
पाळी रची तो हरि ब्रह्मगोळ ।
उमापती भैरव विघ्नहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१२॥

अर्थ:इच्छा हराची जग हे विशाळ, तो हरि-ब्रह्मांड रचून घेतलेला आहे. उमापती, भैरव, विघ्नहर्ता, तुझ्याविना शंभू, माझं कोण उद्धार करेल?

🚩🙏🙏🙏🚩

भागीरथीतीर सदा पवित्र ।
जेथें असे तारक ब्रह्ममंत्र ।
विश्वेश विश्वंभर त्रिनेत्रधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१३॥

अर्थ:भागीरथीच्या तीरावर सदा पवित्रता आहे, तेथे ज्या तारक ब्रह्ममंत्राची उत्तमता आहे. विश्वेश, विश्वंभर, त्रिनेत्रधारी, तुझ्याविना शंभू, माझं कोण उद्धार करेल?

🚩🙏🙏🙏🚩

प्रयाग वेणी सकळा हराच्या ।
पदारविंदी वहाती हरीच्या ।
मंदाकिनी मंगल मोक्षकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१४॥

अर्थ:प्रयाग वेणी तुझ्याची आहे, सर्व हरीच्या पादारविंदांची अधिष्ठानस्थाने आहे, मंदाकिनी, मंगलकारी व मोक्षदायिनी आहे, तुझ्याविना शंभू, माझं कोण उद्धार करेल?

🚩🙏🙏🙏🚩

कीर्ती हराची स्तुती बोलवेना ।
कैवल्यदाता मनुजा कळेना ।
एकाग्रनाथ विष अंगिकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१५॥

अर्थ:कीर्तीची हार तुझ्याकडे बोलविण्याची आहे. मनुष्याला केवळ मोक्ष देणारे आणि एकाग्रनाथ रूपी तुझा विष उपासना करणारे माझं कोण हे बघतो नाही.

🚩🙏🙏🙏🚩

सर्वांतरी व्यापक जो नियंता ।
तो प्राणलिंगाजवळी महंता ।
अंकी उमा ते गिरिरुपधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१६॥

अर्थ:सर्व जगाच्या आधींच्या आणि अंत्याच्या नियंत्याचा तो प्राणलिंगाच्या जवळी महंत आहे. उमेशाच्या अंकी असणाऱ्या गिरिजाच्या पायांच्या वर तो वसूल करणारा आहे. तुझ्याविना, हे शंभू आणि माझं कोण हे माझं उद्धार करतो नाही.

🚩🙏🙏🙏🚩

सदा तपस्वी असे कामधेनु ।
सदा सतेज शतकोटी भानू ।
गौरीपती जो सदा भस्मधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१७॥

अर्थ:याच्या कामांना सदा तपस्वी असा कामधेनु मानले जाते. त्याच्या दर्शनात सदा सतेज शतकोटी सूर्याच्या प्रकाशाचा आभास दिसतो. गौरीपती जो सदा भस्मधारी आहे तो शिवाच्या प्रेमाचा उत्कट उदाहरण आहे. तुझ्याविना, हे शंभू आणि माझं कोण हे माझं उद्धार करतो नाही.

🚩🙏🙏🙏🚩

कर्पूरगौर स्मरल्या विसावा ।
चिंता हरी जो भजकां सदैवा ।
अंती स्वहितसुचना विचारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१८॥

अर्थ:कर्पूरगौर रूपाच्या शिवाच्या जपाचा स्मरण करण्याने विषाचे प्रभाव दूर होते. जो शिवाच्या भक्तीने व्याकुलतेला दूर करतो तो आत्मसमर्पणाच्या उत्तम उदाहरणाचा अभिनय करतो. सर्वदा स्वहितासाठी विचार करण्याचा त्याचा धर्म आहे. तुझ्याविना, हे शंभू आणि माझं कोण हे माझं उद्धार करतो नाही.

🚩🙏🙏🙏🚩

विरामकाळी विकळे शरीर ।
उदास चित्तीं न धरीच धीर ।
चिंतामणी चिंतनि चित्तहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१९॥

अर्थ:जेव्हा विराम काळ येतो तेव्हा शरीर विकळेले दिसते आणि मन उदास वाटते, परंतु शंभूचे चिंतन करण्याचा अर्थ समजल्याने चिंतामणी ह्या मनाच्या चिंतनाचा नाश करते. तुझ्याविना, हे शंभू आणि माझं कोण हे माझं उद्धार करतो नाही.

🚩🙏🙏🙏🚩

सुखावसानीं सकळें सुखाची ।
दुःखावसानी टळती जगाचीं ।
देहावसानी धरणी थरारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२०॥

अर्थ:सगळ्या सुखावस्था अशा जगात सुखाच्या प्राप्तीसाठी असतात आणि सर्व दुःख दूर होऊन जातात, परंतु या देहाचा अंत येण्याने भूमी टाळते. तुझ्याविना, हे शंभू आणि माझं कोण हे माझं उद्धार करतो नाही.

🚩🙏🙏🙏🚩

अनुहतशब्द गगनी न माय ।
तिचेनि नादें भव शून्य होय ।
कथा निजांगे करुणा कुमारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२१॥

अर्थ:अनंत शब्द आकाशात गुंजतात, परंतु त्यांचा नाद मायाच्या वेढांमध्ये असतो आणि ज्ञान विहीन जीवनाचा वास्तविक अर्थ नाही. तुझ्या कथा आपल्या करुणा मूर्तीच्या सामर्थ्याने स्पष्ट झाली आणि तुमच्या बिनविना माझं कोण हे माझं उद्धार करतो नाही.

🚩🙏🙏🙏🚩

शांतिस्वलीला वदनीं विलासे ।
ब्रह्मांडगोळीं असुनी न दिसे ।
भिल्ली भवानी शिवब्रह्मचारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२२॥

अर्थ:ज्ञानी शिवाचे विलास सुस्पष्टपणे त्याच्या वाढण्याचे लक्ष ठेवते, परंतु जगाचा उद्भव आणि नाश त्याच्याबाबत कोणतेही ज्ञान नसल्यास दिसणार नाही. माता पार्वती शिवब्रह्मचारीची भिल्ली असते, अर्थात त्याच्या लक्षात अन्य वस्तूंचा सर्वात मोठा महत्त्व नाही. त्याच्या विचारांमुळे जगाची शांती साध्य होते असे अभिप्राय आहे. शंभु आणि पार्वतीचा तुळशीवेला प्रेम सादर करण्याचा वर्णन केला आहे.

🚩🙏🙏🙏🚩

पीतांबरें मंडित नाभि ज्याची ।
शोभा जडीत वरि किंकिणींची ।
श्रीवेददत्त दुरितान्तकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२३॥

अर्थ:पीतांबराच्या मालेने सुशोभित नाभी जो त्याची आहे, त्याच्या जडबळावर छंदाडलेल्या वर्णमालेची शोभा आहे. श्रीवेददत्त नावाचे धनी दुरितांचे नाश करणारे आहे, तो तुमच्या संगणकासारखे दुरितांचे नाश करणारे आहे. तुमच्या संगणकावर अशी प्रतिष्ठा आहे की त्यासारखे तुमच्या दुरितांचे नाश करणारे कोणीही नाही. शंभू तुमच्या सारखे अनेक भक्तांच्या नाश करणारे आहे, तो माझा तर कोण बचावेल?

🚩🙏🙏🙏🚩

जिवाशिवांची जडली समाधी ।
विटला प्रपंचीं तुटली उपाधी ।
शुद्धस्वरे गर्जती वेद चारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२४॥

अर्थ: जीव-शिवांच्या जडलेल्या समाधीत विठ्ठल नामाच्या प्रपंचातील उपाधी टाळलेल्या आहेत. शुद्ध स्वराने वेदांची गर्जन करतात. तुमच्यावर शंभूचा कोण उद्धार करेल?

🚩🙏🙏🙏🚩

निदान कुंभ भरला अभंग ।
पहा निजांगे शिव ज्योतिर्लिंग ।
गंभीर धीर सुरचक्रधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२५॥

अर्थ: निदान कुंभ भरलेला आहे ज्यामध्ये भगवंत शिवाचे ज्योतिर्लिंग प्रशंसित केले गेले आहे. हे शिवाचे ज्योतिर्लिंग गंभीर धीर आहे आणि सुरचक्राचा धारी आहे. या अभंगामध्ये म्हणजे शंभुच्या मदतीची आवश्यकता आहे.

🚩🙏🙏🙏🚩

मंदार बिल्वें बकुलें सुवासी ।
माला पवित्र वहा शंकरासी ।
काशीपुरी भैरव विश्व तारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२६॥

अर्थ: मंदार, बिल्वा, बकुल या वृक्षांची शोभा सुवासित असते. शंकराची माला त्या वृक्षांच्या शाखांवर लपवलेली असते. काशीपुरीचा भैरव जगाच्या सर्व जणीवर रक्षा करतो. तुमच्याकडे शंभूचा साथ असेल तर तुम्हाला कोणी टाळू शकत नाही.

🚩🙏🙏🙏🚩

जाई जुई चंपक पुष्पजाती ।
शोभे गळा मालतिमाळ हातीं ।
प्रतापसूर्य शरचापधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२७॥

अर्थ: चंपक पुष्प झालेल्या बागेत जाऊन त्याच्या मालतीच्या माळावर जुळलेल्या हातांचा शोभा समजून त्याच्या दृष्टीच्या सामोरे सूर्याचे प्रताप आणि तो शर धरणाऱ्या भगवान शंकराचा उल्लेख केला आहे. त्याचा म्हणजे शंभू तुम्हाला कोण उद्धार करेल?

🚩🙏🙏🙏🚩

अलक्ष्यमुद्रा श्रवणी प्रकाशे ।
संपूर्ण शोभा वदनीं विकासे ।
नेई सुपंथे भवपैलतारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२८॥

अर्थ: अलक्ष्यमुद्रा श्रवणींना प्रकाशित करणारी आहे. त्याचा वदन ताण झालेला असतो आणि त्याचे शोभा वाढते. या दुर्गम पथावर चढणाऱ्या साधकांना त्याची मदत होते. तुजवीण शंभो माझ्या मते त्यांचा कोणी उद्धर करू शकतो का हे अज्ञात आहे.

🚩🙏🙏🙏🚩

नागेशनामा सकळां जिव्हाळा ।
मना जप रे शिवयंत्रमाळा ।
पंचाक्षरी ध्यानगुहा विहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२९॥

अर्थ:शिवाचे नाव सर्वांच्या जिव्हेत अवलंबून असते. मन शिवयंत्राच्या मालांनी जप करावं आणि पंचाक्षरी मंत्राच्या ध्यानात राहावं. या वेगळ्या मंत्रांच्या मदतीने त्याच्या विश्रांतीसाठी मन आणि आत्मा संपूर्णपणे निर्मल वाटतात. त्याचे नाव सुखदायी असते आणि तो जगाच्या सर्व दु:खांपासून मुक्त करतो.

🚩🙏🙏🙏🚩

एकान्ति ये रे गुरुराजस्वामी ।
चैतन्यरुपी शिव सूखनामी ।
शिणलों दयाळा बहुसाळ भारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥३०॥

अर्थ:एकान्तात आहे गुरुराजस्वामी, तो चैतन्यरूपी शिव आहे ज्याचं नाव सूखनामी आहे. तो दयाळू आणि अतिशय शक्तिशाली आहे. तुझ्यावर अधिकार आहे, तुझ्यावर माझा विश्वास आहे.

🚩🙏🙏🙏🚩

शास्त्राभ्यास नको व्रतें मख नका तीव्रें तपें ती नको ।
काळाचें भय मानसीं धरु नको दुष्टांस शंकू नका ।
ज्याचीया स्मरणें पतीत तरती तो शंभु सोडूं नको ॥३१॥

अर्थ:शास्त्राचा अभ्यास न करा, व्रत घेता नका, मख घेता नका आणि अत्यंत तीव्र तप न करा. काळाचा भय मनात घेऊ नका आणि दुष्टांच्या शंका घेऊ नका. जेव्हा त्याची स्मृती दुखावी तेव्हा तुम्ही शंभूला तरी त्याच्याबद्दल विसरू नका.

शेवटचा शब्द

शिव स्तुती हे एक अत्यंत सुंदर आणि शक्तिशाली स्तोत्र आहे. हा स्तोत्र माणसाला आध्यात्मिक शक्ती देतो आणि उत्तम आणि शुद्ध मनस्थिती देतो. हे स्तोत्र समुद्रातली आग जरी करतो आणि सगळ्या पापांपासून माणूस उद्धार करतो. शिव स्तुतीचे वाचन आणि समज घेणे माणसाला त्याच्या आध्यात्मिक अंतराच्या उत्तमीचा अनुभव देते.

Shri Shiv Stuti Marathi चे वाचन करणे आपल्या जीवनात अनेक फायदे देऊ शकतात. ह्यात आपल्या मनातील चिंता व स्त्रवण दूर होतात. ह्या स्तोत्राच्या वाचनाने आपण एक शांत व मंद हवा वाटता आणि दुखांपासून मुक्त होता. त्यामुळे शिव स्तुतीचे नियमित वाचन करणे आपल्या आयुष्यात आनंद आणि शांती घेऊ शकते.

आपण Shri Shiv Stuti Marathi चे अर्थ समजलेले आहात का? आपल्या मनातील संदेह विचारू शकता. आम्ही आपल्यासोबत समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. कृपया ह्या स्तोत्राचे अर्थ समजले आहे का हे आम्हाला सांगा आणि ह्या स्तोत्राचे महत्व समज

Also Read

संपूर्ण मराठी आरती संग्रह

1 thought on “Shri Shiv Stuti Marathi | श्रीशिवस्तुति भगवान शिवाचे शक्तिशाली स्तोत्र”

Leave a Comment