WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Tulsi Vivah Mangalashtak In Marathi | तुळशी विवाह मंगलाष्टके

तुळशी विवाह मंगलाष्टके म्हणजे श्री हरि विष्णु यांच्या भक्तांना प्रसन्न करण्यासाठी एक उत्तम मंगलगाथा. ह्या विवाहाचा विषय वेद, पुराणे, संस्कृती आणि संस्कारांसंबंधी आहे. हा विवाह वृद्धिस्थळी असणारा एक महत्त्वाचा सोहळा आहे आणि हा सोहळा भारतातील विविध क्षेत्रात आणि राज्यात उत्साहात साजरा केला जातो. ह्या लेखात, आम्ही Tulsi Vivah Mangalashtak In Marathi विषयावर माहिती देणारे आहोत.

Tulsi Vivah Mangalashtak In Marathi | तुळशी विवाह मंगलाष्टके

Tulsi Vivah Mangalashtak In Marathi tulsi vivah mangalashtak in marathi, tulsi vivah mangalashtak lyrics, tulsi mangalashtak marathi, tulsi vivah mangalashtak lyrics in marathi, tulsi mangalashtak in marathi, tulsi lagna mangalashtak, vivaha mangalashtakam pdf, mangalashtak sanskrit, tulsi cha lagna, tulsi che mangalashtak, Marathi Mangalashtak | संपूर्ण मराठी मंगलाष्टक मंगलाष्टके मराठी PDF, तुलसी विवाह मंगलाष्टक मराठी, मंगलाष्टक लिहून, मंगलाष्टक मराठी अर्थ, नवीन मंगलाष्टक, शुभ मंगल सावधान मंगलाष्टक मराठी, 5 मंगलाष्टक, स्वस्ती श्री गणनायकम् मंगलाष्टक, मराठी मंगलाष्टक, mangalashtak,

marathi mangalashtak,
mangalashtak lyrics,

marathi mangalashtak lyrics,

marathi mangalashtak list,

marathi mangalashtak pdf,

mangalashtak video,

wedding mangalashtak in marathi,

mangalashtaka marathi,

mangalashtak meaning in marathi,
marathi mangalashtak meaning,

lagna mangalashtak marathi,
tulsi mangalashtak in marathi,
marathi mangalashtak shubh mangal savdhan,

tulsi vivah,
mangalashtak lyrics in marathi pdf,

5 mangalashtak,

mangalashtak mangalashtak,

shubh mangal savdhan mangalashtak,
aali lagna ghati mangalashtak lyrics,
marathi mangalashtak download,
ali lagna ghati mangalashtak lyrics,
mangalashtakam lyrics,
Tulsi Vivah Mangalashtak

स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं, मोरेश्वरं सिद्धिदं ।
बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं, चिन्तामणि स्थेवरं ||

लेण्याद्रिं गिरिजात्मकं सुरवरदं, विघ्नेश्वरम् ओज़रम् |
ग्रामे रांजण संस्थितम् गणपतिः, कुर्यात् सदा मंगलम || १ ||

गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना, गोदावरी नर्मदा ।
कावेरी शरयू महेंद्रतनया शर्मण्वती वेदिका ।।

माधुरी दीक्षित पहली बार अपने पति से कैसे मिलीं
और जानें
क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी, ख्याता गया गंडकी ।
पूर्णा पूर्ण जलैः समुद्र सरिता, कुर्यातसदा मंगलम ।। २ ।।

लक्ष्मी: कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा: ।
गाव: कामदुधाः सुरेश्वर गजो, रंभादिदेवांगनाः ।।
अश्वः सप्त मुखोविषम हरिधनुं, शंखोमृतम चांबुधे ।
रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदीनम, कुर्वंतु वोमंगलम ।। ३ ।।

राजा भीमक रुख्मिणीस नयनी, देखोनी चिंता करी ।
ही कन्या सगुणा वरा नृपवरा, कवणासि म्यां देईजे ।।
आतां एक विचार कृष्ण नवरा, त्यासी समर्पू म्हणे ।
रुख्मी पुत्र वडील त्यासि पुसणे, कुर्यात सदा मंगलम ।। ४ ।।

लक्ष्मीः कौस्तुभ पांचजन्य धनु हे, अंगीकारी श्रीहरी ।
रंभा कुंजर पारिजातक सुधा, देवेंद्र हे आवरी ।।
दैत्यां प्राप्ति सुरा विधू विष हरा, उच्चैःश्रवा भास्करा ।
धेनुवैद्य वधू वराशि चवदा, कुर्यात सदा मंगलम ।। ५ ।।

लाभो संतति संपदा बहु तुम्हां, लाभोतही सद्गुण ।
साधोनि स्थिर कर्मयोग अपुल्या, व्हा बांधवां भूषण ।।
सारे राष्ट्र्धुरीण हेचि कथिती कीर्ती करा उज्ज्वल ।
गा गार्हस्थाश्रम हा तुम्हां वधुवऱां देवो सदा मंगलम ।। ६ ।।

विष्णूला कमला शिवासि गिरिजा, कृष्णा जशी रुख्मिणी ।
सिंधूला सरिता तरुसि लतिका, चंद्रा जशी रोहिणी ।।
रामासी जनकात्मजा प्रिय जशी, सावित्री सत्यव्रता ।
तैशी ही वधू साजिरी वरितसे, हर्षे वरासी आतां ।। ७।।

आली लग्नघडी समीप नवरा घेऊनि यावा घरा ।
गृह्योत्के मधुपर्कपूजन करा अन्तःपटाते धारा ।।
दृष्टादृष्ट वधुवरा न करितां, दोघे करावी उभी ।
वाजंत्रे बहु गलबला न करणे, लक्ष्मीपते मंगलम ।। ८ ।।

Tulsi Vivah Mangalashtak In Marathi | तुळशी विवाह मंगलाष्टके

॥ अथ मंगलाष्टक मंत्र ॥


mangalashtak,

marathi mangalashtak,
mangalashtak lyrics,

marathi mangalashtak lyrics,

marathi mangalashtak list,

marathi mangalashtak pdf,

mangalashtak video,

wedding mangalashtak in marathi,

mangalashtaka marathi,

mangalashtak meaning in marathi,
marathi mangalashtak meaning,

lagna mangalashtak marathi,
tulsi mangalashtak in marathi,
marathi mangalashtak shubh mangal savdhan,

tulsi vivah,
mangalashtak lyrics in marathi pdf,

5 mangalashtak,

mangalashtak mangalashtak,

shubh mangal savdhan mangalashtak,
aali lagna ghati mangalashtak lyrics,
marathi mangalashtak download,
ali lagna ghati mangalashtak lyrics,
mangalashtakam lyrics,

॥ अथ मंगलाष्टक मंत्र ॥

ॐ श्री मत्पंकजविष्टरो हरिहरौ, वायुमर्हेन्द्रोऽनलः। चन्द्रो भास्कर वित्तपाल वरुण, प्रताधिपादिग्रहाः ।

प्रद्यम्नो नलकूबरौ सुरगजः, चिन्तामणिः कौस्तुभः, स्वामी शक्तिधरश्च लांगलधरः, कुवर्न्तु वो मंगलम् ॥1

गंगा गोमतिगोपतिगर्णपतिः, गोविन्दगोवधर्नौ, गीता गोमयगोरजौ गिरिसुता, गंगाधरो गौतमः ।

गायत्री गरुडो गदाधरगया, गम्भीरगोदावरी, गन्धवर्ग्रहगोपगोकुलधराः, कुवर्न्तु वो मंगलम् ॥2

नेत्राणां त्रितयं महत्पशुपतेः अग्नेस्तु पादत्रयं, तत्तद्विष्णुपदत्रयं त्रिभुवने, ख्यातं च रामत्रयम् । गंगावाहपथत्रयं सुविमलं, वेदत्रयं ब्राह्मणम्, संध्यानां त्रितयं द्विजैरभिमतं, कुवर्न्तु वो मंगलम् ॥3

बाल्मीकिः सनकः सनन्दनमुनिः, व्यासोवसिष्ठो भृगुः, जाबालिजर्मदग्निरत्रिजनकौ, गर्गोऽ गिरा गौतमः । मान्धाता भरतो नृपश्च सगरो, धन्यो दिलीपो नलः, पुण्यो धमर्सुतो ययातिनहुषौ, कुवर्न्तु वो मंगलम् ॥4

गौरी श्रीकुलदेवता च सुभगा, कद्रूसुपणार्शिवाः, सावित्री च सरस्वती च सुरभिः, सत्यव्रतारुन्धती ।

स्वाहा जाम्बवती च रुक्मभगिनी, दुःस्वप्नविध्वंसिनी, वेला चाम्बुनिधेः समीनमकरा, कुवर्न्तु वो मंगलम् ॥5

गंगा सिन्धु सरस्वती च यमुना, गोदावरी नमर्दा, कावेरी सरयू महेन्द्रतनया, चमर्ण्वती वेदिका ।

शिप्रा वेत्रवती महासुरनदी, ख्याता च या गण्डकी, पूर्णाः पुण्यजलैः समुद्रसहिताः, कुवर्न्तु वो मंगलम् ॥6

लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा, धन्वन्तरिश्चन्द्रमा, गावः कामदुघाः सुरेश्वरगजो, रम्भादिदेवांगनाः ।

अश्वः सप्तमुखः सुधा हरिधनुः, शंखो विषं चाम्बुधे, रतनानीति चतुदर्श प्रतिदिनं, कुवर्न्तु वो मंगलम् ॥7

ब्रह्मा वेदपतिः शिवः पशुपतिः, सूयोर् ग्रहाणां पतिः, शुक्रो देवपतिनर्लो नरपतिः, स्कन्दश्च सेनापतिः ।

विष्णुयर्ज्ञपतियर्मः पितृपतिः, तारापतिश्चन्द्रमा, इत्येते पतयस्सुपणर्सहिताः, कुवर्न्तु वो मंगलम् ॥8

॥ इति मंगलाष्टक समाप्त ॥

Tulsi Vivah Mangalashtak In Marathi | तुळशी विवाह मंगलाष्टके

शेवटचे शब्द

या लेखात आपण तुळशी विवाह मंगलाष्टके या प्राचीन वैदिक मंत्रांच्या उत्सवाबद्दल जाणून घेतलं. ह्या मंत्रांचा वाचन करण्याने आपणास आनंद आणि शांती मिळते आणि तुळशीच्या पूजने आपल्या जीवनातील समस्या व्यवस्थित होतात. ही सण तुळशीच्या आशीर्वादासह अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि अनेक लोक या सणाला अत्यंत गौरवाने साजरा करतात. आपण ह्या लेखाच्या माध्यमातून तुळशी विवाह मंगलाष्टके ची माहिती मिळवू शकता आणि आपल्या घरात त्याचा उत्सव धुम्र पणे करू शकता. आम्ही यशस्वी आहोत कारण आपण या लेखात विस्तृत माहिती आणि विस्तृत स्वरुपात तुलसी विवाह मंगलाष्टकांबद्दल समजून घेतलं आणि या उत्सवासह संबंधित सर्व विषयांची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला.

आमचा नवीनतम ब्लॉग Tulsi Vivah Mangalashtak In Marathi पहा आणि amhimarathi.in ला भेट देत रहा

Leave a Comment